Kanjon Nevidio je dio male Komarnice, rijeke koja izvire u podnožju južnog dijela Durmitora, tačnije u Dobrom Dolu. Ponirući prolazi između Boljskih greda (2.091 m.n.v.) i Lojanika (2.091 m.n.v.) da bi se ponovo pojavila u pitomoj riječnoj dolini kao stalna rijeka. Okolina ulaza je jedna od najljepših u durmitorskom kraju. Ljepotu ovog kraja čine selo Pošćenje sa dva lednička jezera i periodični vodopad Skakavica, koji se sa oko 70 metara visoke stijene rasipa vodu Grabovice koja se uliva u Komarnicu.

Kanjon Nevidio ili Neviđbog, kako ga nazivaju stanovnici ovoga kraja, počinje na samom kraju doline, na visini od 935 m. Sa pravom nosi ovo ime jer se Komarnica odjednom gubi u čudno uklesani ulaz i postaje ljudskom oku nevidljiva.

Skriven na nepristupačnom terenu izazivao je pažnju i znatiželju, ali je bilo malo organizovanih pokušaja da se istraži i upozna. Dužina kanjona je 1.700 m. Visinska razlika je 125m. (ulaz 935 m.n.v., izlaz 810 m.n.v.).

Prvi dodir sa kanjonom Nevidio zasjenjuje neopisivom ljepotom, neobičnom i čudnom, ljepotom na koju čovjek nije navikao. Veći dio kanjona nalazi se u vječitoj sjenci. Zbog okomitih stijena sunčevi zraci ne mogu da dopru do dna. Na strmim i nepristupačnim stijenama vladaju surovi uslovi za vegetaciju tako da se za kanjon može reći da je dragulj surove prirode koji očarava.